GEEF ALTIJD JE GRENZEN AAN, DAN KAN EEN ANDER ZICH HIER BINNEN VRIJ BEWEGEN  
 

Ongewenste omgangsvormen

Er is sprake van ‘ongewenste omgangsvormen’ als u wordt benaderd op een manier die niet hoort bij een gewone collegiale of vriendschappelijke relatie. 


Wat ongewenst gedrag is, verschilt per persoon: wat de ene medewerker een grap vindt, kan voor een andere medewerker veel te ver gaan.


Het is belangrijk dat u als werkgever daar alert op bent. Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer kunnen leiden tot (langdurige) uitval en vallen onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). 


Werkgevers zijn verplicht om het risico zo veel mogelijk tegen te gaan. Doen zij dat niet, dan kan Inspectie SZW maatregelen nemen.


Er is meer te winnen met goed beleid omtrent ongewenste omgangsvormen. “Als je met elkaar afspreekt: ‘zo gaan we met elkaar om en dit tolereren we niet’, dan geef je een duidelijk signaal af. Het is dan ook makkelijker om mensen aan te spreken op ongewenst gedrag.


Binnen de Arbowet zijn vier verschillende ongewenste omgangsvormen benoemd: discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie/ geweld en pesten. Dit zijn vormen van psychosociale arbeidsbelasting waar de vertrouwenspersoon binnen een bedrijf mee te maken kan krijgen.  


“De vertrouwenspersoon staat echt naast het slachtoffer. Hij hoort de melding aan, begeleidt en geeft advies.


Voorkomen kun je het niet, maar als de werkgever een vertrouwenspersoon een belangrijke rol geeft binnen de organisatie kun je de situatie wel verzachten.”


 
E-mailen
Map
Info