GEEF ALTIJD JE GRENZEN AAN, DAN KAN EEN ANDER ZICH HIER BINNEN VRIJ BEWEGEN  
 

Integriteit

Werkgevers zijn er primair verantwoordelijk voor dat werknemers problemen veilig kunnen aankaarten. Daar is een goede interne meld structuur voor nodig. Zo’n meld structuur voorkomt dat klokkenluiders hun verhaal pas kunnen doen bij externe instanties, het Huis voor Klokkenluiders, of zelfs de media.


Vertrouwenspersonen integriteit (VPI’s) spelen een cruciale rol in de interne meld structuur; zij dragen er onder meer aan bij dat medewerkers op een veilige en verantwoorde wijze misstanden intern kunnen melden.


Een professionele VPI is er voor de werknemer en de werkgever, en zal deze verschillende belangen goed kunnen scheiden en uitleggen. De VPI biedt werknemers een luisterend oor, vertrouwelijk overleg over integriteit en advies bij vermoedens van misstanden.


Voor de werkgever vergroot de VPI de kwaliteit van de interne meld structuur en het functioneren van de organisatie. Meld Regelingen blijken in veel gevallen echter nog niet te voldoen aan de wet Huis voor Klokkenluiders (wet HvK). Ook de rol van VPI kan meer professioneel ingericht worden.


 


                        

 
E-mailen
Map
Info