GEEF ALTIJD JE GRENZEN AAN, DAN KAN EEN ANDER ZICH HIER BINNEN VRIJ BEWEGEN  
 

Wat doet de vertrouwenspersoon?


Laat ons dat even uitleggen met het volgende filmpje........


Wat doen wij voor u ?


1. Opvang, advies en begeleiding van uw medewerkers


Wij zijn er om uw medewerkers op te vangen, te adviseren en te begeleiden als deze last hebben van ongewenste omgangsvormen.  Door het voeren van altijd vertrouwelijke gesprekken zullen wij samen met de melder opzoek gaan naar een informele oplossing.


De praktijk wijst uit dat aandacht voor de situatie en een goed luisterend oor soms voor de melder al voldoende is om zelf verdere actie te ondernemen.


2. Voorlichting


Uiteraard is het belangrijk dat uw medewerkers er van op de hoogte zijn dat er een vertrouwenspersoon beschikbaar is. Om dit te waarborgen zullen wij regelmatig, in onderling overleg met u, voorlichting geven aan uw medewerkers. Ook is het, om misverstanden te voorkomen goed om hierbij het management en eventueel de OR aanwezig te laten zijn.


3. Advies en signalering


Vanuit de functie zal de vertrouwenspersoon signalen ontvangen inzake ongewenste omgangsvormen als wel integriteitskwesties. Het geven van (on)gevraagd advies over mogelijke maatregelen is voor ons vanzelfsprekend. Er zal door ons een anoniem overzicht  worden bijgehouden van het aantal meldingen en de aard van deze meldingen, hiermee signaleren wij eventuele problemen in uw organisatie. U krijgt advies op welke wijze u deze problemen zou kunnen aanpakken.

 

Jaarlijks ontvangt u van ons een geanonimiseerde terugkoppeling, de meldingen die hierin vermeld staan zullen echter nooit te herleiden zijn naar individuen.

Bekijk hier onze tarieven


Waarom een externe vertrouwenspersoon ?


Vaak wordt de vertrouwenspersoon binnen het bedrijf aangewezen. Dit is iemand die goed kan praten en soms wordt het zelfs gecombineerd met personeelszaken, niet altijd handig. Het voordeel van iemand intern aanstellen is dat hij/zij de bedrijfscultuur goed kent, echter het is belangrijk te beseffen dat het soms moeilijke kwesties betreft, dit kan moeilijkheden geven.

 

Met name door de dubbelrol die zo’n persoon vervult staan sommige werknemers niet te springen om met dezelfde persoon die over functionering en ontslag gaat, een vertrouwelijk gesprek te voeren. De angst bestaat dat deze twee rollen in elkaar gaan overlopen.

 

Een externe vertrouwenspersoon is neutraler waardoor het makkelijker is om objectief te werk te gaan. Bovendien laat deze persoon zich nooit door leidinggevenden verleiden om de geheimhoudingsplicht te doorbreken.

 

Met een extern vertrouwenspersoon hoeft u zich niet druk te maken om (de kosten van) bijscholing en upto-date blijven. Onze vertrouwenspersonen zijn goed opgeleid, aangesloten bij de brancheorganisatie LVVV en persoonlijk gecertificeerd bij CRP, ook zorgen zij zelf voor jaarlijkse bijscholing. Daarnaast zitten ze in een intervisiegroep om vakkennis te delen en elkaar te laten groeien. Dat terwijl u hierin met een intern vertrouwenspersoon zelf moet investeren.

 

 
E-mailen
Map
Info