GEEF ALTIJD JE GRENZEN AAN, DAN KAN EEN ANDER ZICH HIER BINNEN VRIJ BEWEGEN  
 

Waarmee mogen wij u helpen?

Sinds 2018 richten wij ons op het ondersteunen van uw organisatie, instelling of vereniging om zo samen een veilige en integere werkomgeving beter te waarborgen. Door advies van een vertrouwenspersoon lukt het vaak om ongewenste omgangsvormen, integriteitsincidenten of misstanden intern op te lossen in plaats van extern de klok te luiden.

 

Discriminatie, (seksuele) intimidatie, racisme, neerbuigende opmerkingen, pesten, agressie en geweld......


Een vertrouwenspersoon kan het verschil maken.


Bekijk hier wat wij voor u kunnen betekenen


Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer kunnen leiden tot (langdurige) uitval en vallen onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). U als werkgever, klein of groot, bent vanuit de Arbowet wettelijke verplicht om een veilige werkomgeving te bieden aan uw werknemers. Doet u dat niet, dan kan Inspectie SZW maatregelen nemen. 


Met het aanstellen van een vertrouwenspersoon kunt u invulling geven aan deze verplichting.


Is een vertrouwenspersoon wettelijk verplicht ?

Nee, nog niet, wel is inmiddels de nieuwe wet hiervoor al ingediend door de Tweede Kamer. Dus over niet al te lange tijd, naar verwachting 2024 is het aanstellen van een vertrouwenspersoon wél wettelijk verplicht.Of het nu gaat om ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties, het is belangrijk dat u als werkgever daar altijd alert op bent. 


Samen kunnen we hier iets aan doen !


Bekijk hier onze overzichtelijke tarieven


Als u ons aangeeft graag nader geïnformeerd te willen worden laten wij een vertrouwenspersoon contact met u opnemen. Tijdens een gratis, oriënterend gesprek geeft u uw wensen en verwachtingen aan en ontvangt u de gewenste informatie. 

 
E-mailen
Map
Info