GEEF ALTIJD JE GRENZEN AAN, DAN KAN EEN ANDER ZICH HIER BINNEN VRIJ BEWEGEN  
 

Seksuele intimidatie.

Bij seksuele intimidatie gaat het om opmerkingen, gebaren en handelingen die seksueel getint zijn en die werknemers als ongewenst ervaren. Het kan gaan om verbaal en non-verbaal gedrag en om fysiek contact. Het is goed mogelijk dat de dader zich er niet bewust van is, dat hij zich schuldig maakt aan seksuele intimidatie. 


Een opmerking kan misschien bedoeld zijn als grapje. Dat maakt het niet minder serieus dan ‘bewust’ ongewenste seksuele intimidatie.


Seksuele intimidatie valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting. Seksuele intimidatie kan leiden tot werkstress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. 


Werknemers die op het werk te maken hebben met seksuele intimidatie raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Voor de werknemer is dat een hele vervelende situatie. En het kost u als werkgever veel geld.

Wat kunt u doen tegen seksuele intimidatie?

Als werkgever moet u beleid vaststellen om seksuele intimidatie op het werk tegen te gaan. Dat staat in de Arbowet. Doet u dat niet, dan kan Inspectie SZW maatregelen nemen. Uiteindelijk kunt u zelfs hoge boetes krijgen. 


Beleid tegen seksuele intimidatie ontwikkelt u op basis van de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Daarin beschrijft u in welke situaties seksuele intimidatie kan voorkomen. 


Voorbeelden van maatregelen: 


  • De risico's in uw organisatie inventariseren.
  • Een vertrouwenspersoon en klachtencommissie benoemen.
  • Uw werknemers voorlichten over seksuele intimidatie
  • Waar nodig nader onderzoek laten uitvoeren, waarbij de anonimiteit gewaarborgd blijft
  • Een gedragscode en een klachtenprocedure opstellen
  • Opvang, begeleiding en nazorg van slachtoffers van seksuele intimidatie.
  • Aanpakkers van de dader(s) van seksuele intimidatie.
  • Evalueren of de maatregelen het gewenste effect hebben.

Lees meer over wat u kunt doen tegen seksuele intimidatie op de werkvloer op arboportaal.nl.


Zelfinspectie Pesten

Doet u voldoende tegen seksuele intimidatie, pesten en discriminatie? Gebruik de zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag. Ga naar werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl.

 
E-mailen
Map
Info